Kravky a krávy - Praha
pravý kraví web
nabídka

momentka
Republic of Slovenia - Slovinsko
kráva č. 96

[ autor: MD ]

odkazy

informace o kravách
základní průvodce CowParade

CowParade Praha 2004 - Logo


Kráva

Kde se vzaly krávy?
V prosinci 1996 Walther Knapp, švýcarský umělec a tvůrce konceptu CowParade, požádal svého syna Pascala, aby jako známý výtvarník vytvořil sochu krávy v životní velikosti. Ta měla sloužit jako trojrozměrné "plátno" pro umělce, kteří by se účastnili zamýšlené Výstavy umění v Curychu. Po pěti týdnech a mnoha úpravách tak spatřila světlo světa první KRÁVA - říkáme jí stojící. Svazu obchodníků v Curychu, který byl sponzorem výstavy, se zalíbila natolik, že zaplatil výrobu formy na laminátové odlitky této původní Pascalovy KRÁVY No. 1.

O rok později se Pascal Knapp znovu pustil do díla a vymodeloval k prvorozené stojící KRÁVĚ ještě další dvě sestřičky - ležící a pasoucí se.

Mapa
Přestože jsou tyto tři sochy inspirací mnoha umělcům z celého světa, každá z nich je nakonec jedinečným originálem. Díky Pascalovi tak vznikla nová a úspěšně rozšířená forma prezentace na hranici umění a reklamy.

První CowParade v Curychu měla velký ohlas u veřejnosti, médií i v uměleckých kruzích. Úspěšná byla i po finanční stránce, zajistila vzestup obratu obchodníků v oblastech vystavení krav a pomohla ke zvýšení turismu. Další akce následovaly vzápětí...

Od té doby se CowParade konala už v 18 velkoměstech světa, vždy s velkou publicitou. Můžeme jen namátkou jmenovat města Chicago, Londýn, Brusel, Sydney, New York a další.Jaké jsou krávy?
Velikosti Stojící kráva – délka 220cm x šířka 60cm x výška 140
Pasoucí se kráva – délka 200cm x šířka 60cm x výška 120cm
Ležící kráva – délka 200cm x šířka 90cm x výška 100cm

Plastika krávy váží přibližně 65 kg. Při umístění je plastika připevněna k betonovému podstavci vážícím přes 250 kilogramů. Plastiky krav jsou vyrobeny ze směsi ohnivzdorné laminující pryskyřice třídy II a sekaných pramenů skleněných vláken nanesené na základní vrstvě polyesterového gelu. Na tuto vrstvu se potom ručně přidává několik vrstev hrubé tkaniny ze sekaného pramenného skleněného vlákna, namočených laminační pryskyřicí až do stavu plné saturace. Výtvarný umělec může základní polohu plastiky krávy pozměnit, pokud plastika zůstane konstrukčně nedotčena. Každá plastika krávy je dodána se základním nátěrem provedeným výrobcem.Jak se vzniká umělecky vyzdobená kráva?
Vyzdobení Vyzdobení krávy není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Placatá kráva na papíře budí zdání jednoduchosti, ale ta skutečná, se svými oblinami a překvapivou velikostí i perspektivou, umělce donutí pečlivě promyslet technologii, rychlost i postup práce. Je třeba zohlednit například i to, že akrylátové barvy, které jako jediné nezpůsobují nežádoucí reakce s materiálem těla krávy, mají oproti jiným barvám nízkou krycí schopnost. Po ukončení umělcovy práce je kráva ještě opatřena vrchní vrstvou bezbarvého laku, chránícího proti povětrnostním vlivům a graffiti.

Výtvarník může plastiku krávy malovat, modelovat, přetvářet a zdobit podle své vůle, nicméně nesmí být narušena konstrukční integrita krávy. Plocha kopyt každé krávy musí být bez úprav tak, aby plastika mohla být připevněna k betonové podstavě.

Plastiky jsou umístěny na plochách plně přístupných veřejnosti. I když několik může být umístěno v uzavřených prostorách, většina z nich se nachází v exteriéru. Při řešení díla se přihlíží k meteorologickým podmínkám i k jiným působícím přírodním vlivům, jako je slunce, déšť, vítr a nečistota. Veřejnost se může dotýkat jednotlivých děl. Ta musí být proto vytvořena s patřičnou trvanlivostí (uvědomte si, že i když lidem zakážete lézt na plastiky krav, oni tam stejně polezou; proto je třeba, aby veškeré připojené prvky byly upevněny bezpečně a aby byly schopny unést váhu dospělého člověka) i s přihlédnutím k bezpečnostním hlediskům. Výtvarníci si musí být uvědomi, že může docházet – a bohužel také dochází – k případům vandalismu. Každý předmět připevněný k plastice je nutno upevnit tak, aby jej nebylo možno snadno odstranit.Kolik stojí kráva?
Sponzor si může vybrat ze dvou možností:
- sponzorství krávy az 195 000 Kč bez DPH
- koupě krávy za 245 000 Kč bez DPH

V ceně je mimo jiné zahrnuto:
- uvedení sponzora a fotografie jeho krávy v oficiálním Book of Cows a dalších doprovodných publikacích
- štítek se jménem sponzora, viditelně umístěný na podstavci jeho krávy

některé známé osobnosti byly kravami nadšeny natolik, že se staly jejich sběrateli, např.: Nelson Mandela, jordánská královna Ranja, Ringo Starr, Elton John a dalšíKde krávy pomáhají? 
Část výtěžku CowParade je určena pro nadační fond dětské onkologie Krtek a pro sdružení Zdravotní Klaun.

Krtek Nadační fond dětské onkologie Krtek
V současné době probíhá v rámci Kliniky dětské onkologie v Brně budování nové transplantační jednotky. Nadační fond Krtek usiluje o získání peněz na nákup důležitého přístroje "ProteinChip Array" nezbytného k přesnější a zejména časnější diagnostice nádorových onemocnění. Tento moderní přístroj však stojí přibližně 4 mil. Kč. Proto prosíme i vás - pokud můžete pomoci, a to jakoukoli částkou, pošlete prosím příspěvek na zakoupení ProteinChip Array přístroje na konto č. 350477740217/0100. Děkujeme. Pokud byste o nadaci Krtek rádi věděli něco víc, navštivte www.krtek-nf.cz, případně nám napište nebo zavolejte. Těšíme se na Vás.

Martina Šmuková-Muchová
členka správní rady
Telefon: +420 602 209 891
E-mail: martinasmukova@yahoo.com
nebo kancelář:
Mgr. Monika Chasáková
Telefon: +420 724 216 596
E-mail: monika.chasakova@krtek-nf.cz
Husovická 4, 614 00 Brno

Štítek - Nenič mne!

Sdružení Zdravotní Klaun
V roce 1998 byla v Čechách založena nezisková organizace, která sdružuje zdravotní klauny navštěvující nemocnice po celé republice. Jejich hlavním posláním je "léčit" dětské pacienty dobrou náladou, odreagovat je od bolesti a formou humoru překonat jejich strach z různých procedur, vyšetření a léčebních zákroků, kterými musí procházet.

Peníze budou použity především na uhrazení nákladů na cestovné do nemocnic, na dárky pro děti, které pro ně klauni během představení vyrábějí (zvířátka z nafukovacích balonků apod.), honoráře pro klauny a další běžné výdaje. A protože dnes žádá o návštěvy zdravotních klaunů stále více nemocnic, budou peníze použity nejen na průběžné vzdělávání stávajících klaunů, ale i na vyškolení dalších profesionálů v tomto velmi specifickém oboru.

Pokud byste o sdružení Zdravotní Klaun rádi věděli něco víc, navštivte www.zdravotni-klaun.cz, případně nám napište nebo zavolejte. Těšíme se na Vás.

Zdravotní Klaun - občanské sdružení
Drahobejlova 63, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 - 284 816 244
Fax: +420 - 284 816 254
info@zdravotni-klaun.cz
www.zdravotni-klaun.cz
číslo účtu: 159172293/0600

 
aktualizace: 12. 9. 2004 | návštěvnost: 17715 © 2004 MD